• +90 232 441 60 01

MİKROBİYOLOJİ ANALİZ METOTLARI

MİKROBİYOLOJİ ANALİZ METOTLARI
Satın Al
Yazarı : Yrd. Doç. Dr. Gözde TÜRKÖZ BAKIRCI - Prof. Dr. Semra KAYAARDI
Fiyatı : 40,00
ISBN : 978-6055267-35-3
Sayfa Sayısı : 172 Sayfa / Basım Yılı 2017
Yayın Tarihi :
Baskı Sayısı :
Boyut :
 • Gıda İşletmelerinde Sanitasyon Uygulamaları ve Mikroorganizmalar ile İlişkisi .................................................................... 1

  Örnek Alınması ve Laboratuvara Taşınması .......................................... 15

  Toplam Bakteri Sayımı ........................................................................... 23

  Toplam koloni sayımı .............................................................................. 27

  Bacillus Cereus Sayımı ........................................................................... 32

  Bacillus cereus Sayımı İçin Yatay Yöntem ............................................. 39

  Staphylococcus aureus’un Aranması ve MPN Yöntemi ile Sayımı ........ 43

  Koagülaz Pozitif Stafılokokların (S. Aureus ve Diğer Türler) Sayımı İçin Yatay Metot-Tavşan Fibrinojeni Agar ................................. 49

  Clostridium perfringens Sayımı-1 ........................................................... 53

  Clostridium perfringens Sayımı-2 ........................................................... 59

  Maya-Küf Sayımı ................................................................................... 65

  Ozmofilik Maya Sayımı ........................................................................... 69

  Escherichia coli Sayımı .......................................................................... 72

  β-Glukuronidaz-pozitif Escherichia coli Sayımı ...................................... 79

  β-Glukuronidaz-pozitif Escherichia coli (Koloni Sayım Tekniği) Sayımı . 83

  β-Glukuronidaz-pozitif Escherichia coli (EMS Tekniği) Sayımı ............. 87

  Koliform Grubu Bakteri Sayımı (Çoklu Tüp ve Koloni Sayım Tekniği) ... 94

  Psikrotrofik Mikroorganizma Sayımı ...................................................... 99

  Salmonella spp. Aranması .................................................................... 104

  Listeria Monocytogenes Aranması ....................................................... 112

  E. coli O157(H7) Aranması .................................................................. 117

  Enterobacteriaceae Sayımı .................................................................. 122

  Vibrio cholerae ve Vibrio parahaemolyticus Aranması ......................... 127

  Campylobacter spp. Aranması ............................................................ 133

  Konserve Ürün Analizleri ..................................................................... 137

  Laktik Asit Bakterileri Sayımı .............................................................. 149

  Pseudomonas Spp. Sayımı ................................................................. 153

  Bağırsak Enterokoklarının Sayımı ........................................................ 157

  Sularda Pseudomonas Aeruginosa Sayımı .......................................... 159

  Sularda E.coli-Koliform Bakteri Sayımı ................................................ 164

  Sülfit İndirgeyen Havasız Ortam (Anaerob) Bakteri (Clostria) Sporlarının Sayımı ................................................................................ 167

  Sünme (Rope) Sporlarının Sayımı ...................................................... 169

40,00

Fiyata Kargo Ücreti Dahil Değildir. Kargo Ücreti Alıcı Tarafından Ödenmektedir.