• +90 232 441 60 01

GIDA BİYOKİMYASI

GIDA BİYOKİMYASI
Satınal
Yazarı : Prof. Dr. ARSAN BİLİŞLİ
Fiyatı : 35,00
ISBN : 978-605-87976-2-8
Sayfa Sayısı : 400 SAYFA / 2012 Basımı
Yayın Tarihi :
Baskı Sayısı :
Boyut :
 • GIDA BİYOKİMYASI

  İÇİNDEKİLER

   

  GİRİŞ

   

  BÖLÜM 1: BİTKİSEL ORGANİZMA………………………………………...…..1                                                                                                

  1.1. Hücrenin Yapısı ve İşlevleri…………………………………………..........1  

  1.2. Hücrelerin Ortak Temel Yapıları……………………………………………12 

  1.3. Hücrenin Kimyasal Yapısı……………………………………………….....15 

  1.4. Bitki ve Hayvan Hücreleri……………………………………………………17

  1.5. Bitki Hücrelerinde Farklılaşma ve Doku Oluşumu………….……………..17          

  1.6. Bitkinin Organları ve İşlevleri………………………………………………..23

  1.7. Bitki Besin Elementleri……………………………………………………….26

       1.8. Solunum……………………………………………………………………….…47

  1.9. Bitkilerde Büyüme……………………………………………………………….52        

  1.9.4. Tohum Oluşumu………………………………………………………………56

  1.9.5. Meyvenin Oluşumu……………………………………………...……………57

  1.10.Bitki Hormonları……………………………………………...…………………57

   

  BÖLÜM 2: HAYVANSAL ORGANİZMA……………………………………………61

  2.1. Hayvan Hücrelerinde Farklılaşma ve Doku Oluşumları…………...………..61                    

  2.2. Hayvan Organizması ve İşlevleri……………………………………..……….68         

  2.2.2. Solunum Sistemi………………………………………………….……..75               

  2.2.3. Dolaşım Sistemi…………………………………………………………77   

  2.2.4. Boşaltım Ssistemi………………………………………………………81

  2.3. Hayvanların Yaşam Koşulları…………………………………………………83

  2.4. Hayvanda Enerji Bütçesi…………………………………………..………….86

  2.5. Hayvanlarda Gelişimin Hormonal Denetimi…………………………………87

   

   

  BÖLÜM 3: İNSAN ORGANİZMASI………………………………………………..89

  3.1 İnsan Vücudunun Yapısal Organizasyonu…………………………………...89         

  3.2. Vücut Organlarının Biyokimyasal İşlevleri……………………………………92        

  3.2.2. Dolaşım Sistemi………………………………………………………….....100        

  3.2.3. Solunum Sistemi.............................................................................106

  3.2.4. Boşaltım Sistemi…………………………………………………………….108        

  3.2.5. Hareket Sistemi……………………………………………………………...110        

  3.2.6. Sinir Sistemi………………………………………………………………….118

   

  BÖLÜM 4: METOBOLİZMA……………………………………………………….123

   

  4.1. Katabolik ve Anabolik Yollar………………………………………………….124

        

  4.2. Metabolizmanın Düzenlenmesi………………………………………………125

  4.3. Hücre İçi Reseptörlerin Geçişi………………………………………………..126

  4.4. Hücre Yüzey Reseptörlerinin Geçişi…………………………………………126

  4.5. Hücre İçi Mesaj Sistemleri……………………………………………………127

        

  4.6. Diğer Haber Sistemleri………………………………………………………..129

  4.7. Canlı Organizmada Çözünmüş Maddelerin Taşınması…………………...129

        

  4.8. Hayvansal Dokularda Taşıyıcı Sistemlerin Organizasyonu……………….136

  4.9. Suyun Metabolizmadaki Önemi……………………………………………...137        

  4.10. Metabolik Enerji……………………………………………………………...141

        

   

  BÖLÜM 5: KARBONHİDRATLARIN METABOLİZMASI……………………….149

   

  5.1. Karbonhidratların Sindirimi……………………………………………………149

  5.2. Karbonhidratların Emilimi ve Taşınması…………………………………….151

  5.3. Karbonhidrat Metabolizmasında Başlıca Yollar…………………………….152

  5.4. Glikoz…………………………………………………………………………...153         

  5.5. Krebs Çevrimi………………………………………………………………….159

  5.6. Glikojenez………………………………………………………………………163

  5.7. Glikojenoliz……………………………………………………………………..166

  5.8. Pentoz Fosfat Çevrimi………………………………………………………...166

  5.9. Glikoneojenez………………………………………………………………….169         

  5.10. Glukuronik Asit Yolu…………………………………………………………173

  5.11. Organizmada Glikozun Kullanılma Şekilleri……………………………….175

  5.12. Karbonhidratların Vücut Çalışmasındaki İşlevleri………………………...176

   

  BÖLÜM 6: PROTEİNLERİN METABOLİZMASI…………………………………177

   

  6.1. Esansiyel Olmayan Amino Asitlerin Sentezleri…………………………….178

  6.2. Amino Asitlerin Bazı Özel Ürünlere Çevrilmesi…………………………….182         

  6.3. Protein Sentezi…………………………………………………………………188        

  6.4. Proteinlerin Sindirimi…………………………………………………………..192        

  6.5. Aminoasitlerin Emilimi ve Taşınması………………………………………..194

  6.6. Aminoasitlerin Metabolizması………………………………………………..195        

  6.7. Aminoasitlerin Katabolizması………………………………………………...198        

  6. 8. Üre Çevrimi……………………………………………………………………203

   

  BÖLÜM 7: NÜKLEİK ASİTLER……………………………………………………207

   

  7.1. Purin ve Pirimidin Bazlar……………………………………………………...207

  7.2. Nükleozitler………………………………………………………………….....208

  7.3. Nükleotidler…………………………………………………………………….209

  7.4. Nükleik Asitlerin Metabolizması……………………………………………...211

  7.5. Nükleik Asitlerin Katabolizması……………………………………………....212

  7.6. DNA (Deoksiribonükleik Asit)………………………………………………...215

  7.7. RNA (Ribonükleik Asit)………………………………………………………..217

   

  BÖLÜM 8: LİPİTLERİN METABOLİZMASI………………………………………219

   

  8.1. Lipitlerin Sindirimi……………………………………………………………...220

  8.2. Lipitlerin Emilimi ve Taşınması……………………………………………....222

  8.3. Lipitlerin Dokular Tarafından Kullanılması………………………………….223

  8.4. Yağ Asitlerinin Sentezi………………………………………………………..225         

  8.5. Yağ Asitlerinin Metabolizması………………………………………………..229        

  8.6. Yağların Biyosentezi…………………………………………………………..232

  8.7. Ketozis – Keton Cisimleri Oluşumu……………………………………….....234

  8.8. Kolesterol Metabolizması……………………………………………………..236        

  8.9. Safra Asitleri ve Tuzlarının Sentezleri…………………………………..…..240

        

   

  BÖLÜM 9: VİTAMİNLERİN METABOLİZMASI………………………………….243

   

  9.1. Yağda Çözünen Vitaminler………………………………………………...…244

  9.2. Suda Çözünen Vitaminler………………………………………………...…..255

  9.3. Vitamin Benzerleri………………………………………………………..……277